Komunitní centrum Dotek-provozní náklady a materiály na výrobu

Pro naše Komunitní centrum Dotek v Klatovech potřebujeme finanční dary na provozní náklady a materiály na společnou výrobu.

Je pro nás důležitá i malá částka.
Všem dárcům upřímně děkujeme!
číslo účtu kam můžete přispět: 127348442/0300 VS 250

Potvrzení daru Vám vystavíme přímo nebo zašleme na Vaši adresu.

Vladimíra Flaxová

Tel.: 731 433 767, 376 340 117
ekonomický pracovník a fundraiser