Finanční dary

Finanční dary je možné složit v hotovosti do pokladny Oblastní charity Klatovy, Václavská 12, kde Vám okamžitě vydáme potvrzení, nebo zaslat na účet číslo: 127348442/0300 vedený u ČSOB Klatovy.

Daňové úlevy dárce 
Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely.


Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. Nejvýše však lze odečíst 10 % ze základu daně.

Právnické osoby dar mohou odečíst § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2.000,- Kč, nejvýše však 5 % ze základu daně.

Potvrzení o daru Vám vystavíme po vyplnění formuláře zde

Vladimíra Flaxová

Tel.: 731 433 767, 376 340 117
ekonomický pracovník a fundraiser