Pomozte nám

Společně můžeme změnit péči o naše seniory, o nemocné, prosíme pomozte nám

auto                                

DOMÁCÍ PÉČE jezdí za těmi, kteří potřebují pomoci

Tým odborně vzdělaných zdravotních sester a tým našich pečovatelek zajišťují pomoc přímo v jejich domácnostech.

 

Jsme blíž ve všech chvílích života, poskytujeme i obecnou hospicovou péči.

Pro dosažení maximálního možného pohodlí v domácím prostředí zapůjčíme i kompenzační pomůcky. 

Náš vozový park stárne a potřebuje jej neustále obměňovat i v letošním roce jsme zakoupili nové služební auto.

Prosíme i Vás podpořte nás a pomozte, alespoň malým darem na pořízení této investice.

 Děkujeme.

Jakýkoli finanční dar nám můžete zaslat na účet u KB 9784380267/0100  variabilní symbol 502 nebo po předchozí domluvě předat do pokladny Oblastní charity Klatovy (telefon 376 340 117).

Potvrzení daru Vám vystavíme přímo nebo zašleme na Vaši adresu.

Prosíme, pomozte nám

Holky holkám už to udělaly -   zapojte se do našich aktivit

piktogramOblastní charita Klatovy od 1. 7. 2001 provozuje Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, a tak nabízí sociální službu, která je klientkami žádaná a využívána.

Již třetí rok pomáhají Holky holkám. Každý rok se snažíme něco vylepšit. V letošním roce jsme dostali díky této skupině nadšených a ochotných podporovatelek 22 000,- Kč, které jsou určeny na nové kuchyně. Máme velkou radost, protože jedna kuchyň již funguje. Druhá kuchyně je také připravena, ale potřebujeme finančně podpořit při dalších úpravách, která se k tomu vážou (měníme lino, opravujeme dlažbu, malujeme).

 Naše maminky budou mít to, co potřebují pro sebe i své děti a to i díky Vám.

Děkujeme za podporu

 

Jakýkoli finanční dar nám můžete zaslat na účet u KB 9784380267/0100  variabilní symbol 501 nebo po předchozí domluvě předat do pokladny Domova v Měchurově ulici (telefon 376 323 210).

Potvrzení daru Vám zašleme na uvedenou adresu.

Informace pro dárce

Finanční dary je možné složit v hotovosti do pokladny Oblastní charity Klatovy, Václavská 12, kde Vám okamžitě vydáme potvrzení, nebo zaslat na účet číslo: 9784380267/0100 vedený u KB Klatovy.

Věcné dary přijímáme po domluvě (nedisponujeme skladem a naše prostory jsou omezené).

Daňové úlevy dárce
Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely.

Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. Nejvýše však lze odečíst 10 % ze základu daně.

Právnické osoby dar mohou odečíst § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2.000,- Kč, nejvýše však 5 % ze základu daně.