Tříkrálová sbírka

 Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali  letos již podevatenácté.

Jménem potřebných děkujeme za vaši štědrost a přízeň Tříkrálové sbírce i v nepříznivých podmínkách. 
Oblastní charita Klatovy

Výsledek a využití Tříkrálové sbírky 2022 v Oblastní charitě Klatovy

Výsledek a využití Tříkrálové sbírky 2021 v Oblastní charitě Klatovy

Výsledek a využití Tříkrálové sbírky 2020 v Oblastní charitě Klatovy

Tříkrálová sbírka celkové výsledky Klatovsko 2023

Tříkrálová sbírka celkové výsledky Klatovsko 2022

Tříkrálová sbírka celkové výsledky Klatovsko 2020 

Tříkrálová sbírka celkové výsledky Klatovsko 2019