Oblastní charita Klatovy

OCHJsme nezisková organizace, která je součástí Charity Česká republika, největšího nestátního poskytovatele sociálních a zdravotních služeb u nás.
Poslání a cíle charity stojí na křesťanských základech, konkrétně na dobročinnosti, nebo-li praktické lásce (latinsky charitas) tady na zemi, která se projevuje konkrétní pomocí člověku, v jeho starostech, nouzi či v jakékoli tíživé situaci.

Charita Česká republika je právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí  Římskokatolické církve registrované v České republice podle zák. č. 3/2002 Sb., od níž odvozuje svou právní subjektivitu, a evidované podle zák. 3/2002 Sb.

Kodex Charity Česká republika

Dekacert