Senioři

Seniorům nabízí Oblastní Charita Klatovy následující služby:
Domov pokojného stáří Naší Paní
Charitní pečovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charitní šatník
Sociální poradna OCH Klatovy
Osobní asistence
Komunitní centrum Dotek
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením