Charitní ošetřovatelská služba

 Charitní ošetřovatelská služba poskytuje odborné zdravotní ošetření a obecnou hospicovou péči v domácím prostředí.

Péče je určena pro nemocné jakéhokoli věku, kteří nepotřebují akutní  lékařské ošetření. Je poskytována na doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře, při propuštění z nemocnice. Je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Služba je poskytována v Klatovech a okolí cca 20 km od Klatov. 
Nejčastějšími odbornými zdravotními úkony jsou  příprava a podání léků, včetně aplikace inzulínu a ostatních druhů injekcí, převazy ran, odběry krve a biologického materiálu, aplikace infuzí a enterální výživy, měření fyziologických funkcí (tlaku krve, pulsu, teploty),  péče o stomie, péče o invazivní žilní vstupy, ošetřovatelská rehabilitace, speciální výkony, edukace apod. 
Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci s půjčovnou kompenzačních pomůcek, pečovatelskou službou nebo osobní asistencí.

DSC_0091

 

 

 

 

 

 

Základní informace o službě

Najdete nás zde

Šárka  Ráthová, DiS.

Tel.: 731 433 086, 376 340 144
vrchní sestra CHOS