Kontakty

Charitní ošetřovatelská služba

Tel.: 376 340 144, 731 433 086
Václavská 12, KLATOVY, 339 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Péče je určena pro nemocné jakéhokoli věku, kteří nepotřebují akutní  lékařské ošetření. Je poskytována na doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře, při propuštění z nemocnice. Je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Služba je poskytována v Klatovech a okolí cca 20 km od Klatov. 
Nejčastějšími odbornými zdravotními úkony jsou  příprava a podání léků, včetně aplikace inzulínu a ostatních druhů injekcí, převazy ran, odběry krve a biologického materiálu, aplikace infuzí a enterální výživy, měření fyziologických funkcí (tlaku krve, pulsu, teploty),  péče o stomie, péče o invazivní žilní vstupy, ošetřovatelská rehabilitace, speciální výkony, edukace apod. 
Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci s půjčovnou kompenzačních pomůcek, s pečovatelskou službou, ev. osobní asistencí.


 

Seznam lidí

Šárka Ráthová, DiS. - vrchní sestra