Jak pomáháme

Oblastní charita Klatovy pomáhá všem věkovým kategoriím klientů. SENIORŮM nabízí několik služeb, terénních i pobytových. Nízkoprahové kluby zaujmou DĚTI A MLÁDEŽ ze sociálně znevýhodněných rodin. Zkrátka nepřijdou ani MATKY S DĚTMI, kterým pomáhá  především Azylový dům, Charitní šatník či Sociální poradna. Pro TĚLESNĚ POSTIŽENÉ provozujeme službu osobní asistence. OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI mohou využít služeb Sociální poradny nebo Charitního šatníku.