Sociální poradna OCH Klatovy

  Sociální poradenství je jednou ze služeb Oblastní charity Klatovy. Tato služba je určena pro každého, kdo se ocitne v nepříznivé sociální nebo životní situaci. Cílem sociální poradny je zvýšit informovanost a samostatnost uživatelů, poskytovat odbornou pomoc a podporu při aktivním řešení náročné situace. Sociální poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, kde uživatelé získají potřebné informace a odborné rady.

Nabízíme podporu a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace a při řešení krizových situací. Poskytujeme informace a rady při řešení problémů v rodině, manželství a při péči o dítě. Pomůžeme vám při sestavování žádostí, návrhů a vyplňování formulářů. Můžete se na nás obrátit také v případě hledání zaměstnání nebo bydlení. Sociální pracovnice odborně pomáhají s vysvětlením obsahu písemností, se zorientováním v systému sociálních dávek a služeb regionu. V případě, že se ocitnete v tíživé sociální situaci, poskytujeme materiální a potravinovou pomoc.

Pro koho je naše služba určena:

  •  rodina v nepříznivé situaci
  •  senioři v nepříznivé situaci
  •  osoby oslabené zdravotním postižením
  •  osoby bez přístřeší
  •  osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto životem ohroženy

Otevírací doba:
pondělí: 9:00 – 16:00
úterý:     9:00 – 16:00


Služba je poskytována a registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.

Základní informace o službě

Najdete nás zde