Potravinová a materiální pomoc

Poskytujeme potravinové balíčky a drogerii rodinám i jednotlivcům ohroženým chudobou a sociálně slabým občanům. Pomoc je poskytována na doporučení pracovnic Sociální poradny, Charitní pečovatelské služby a ostatních služeb. Každý případ je posuzován individuálně.

Výdej potravinové pomoci a drogerie probíhá v předem určených termínech ve skladu Oblastní charity Klatovy v Hálkově ulici čp 135/5 nebo prostřednictvím pracovníků jednotlivých služeb. 

Najdete nás zde