Potravinová a materiální pomoc

Poskytujeme potravinové balíčky a drogerii rodinám i jednotlivcům ohroženým chudobou a sociálně slabým občanům. Pomoc je poskytována na doporučení pracovnic Sociální poradny.

Výdej potravinové pomoci a drogerie probíhá v předem určených termínech ve skladu Oblastní charity Klatovy v Hálkově ulici čp 135/5.

Najdete nás zde