Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Budík

textové logo klubu BudíkNízkoprahový klub pro děti a mládež - Klub Budík poskytuje bezpečné prostředí s nabídkou aktivního trávení volného času pro mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy a snížit tím tak dopad rizik trávení volného času na ulici. Pomoci uživatelům přijmout odpovědnost za své rozhodnutí a osvojit si návyky a principy společensky přijatelného životního stylu. Poskytnout individuální poradenství, které by aktivizovalo uživatele při samostatném řešení životní situace.

Pro koho je naše služba určena?

  • pro děti a mládež od 12 do 26 let
    (pracovní skupina "Budíček" pro děti od 6ti do 11ti let)
  • ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

Co nabízíme?
Preventivní činnost, základní poradenství, sociální terapii a aktivizaci dle motta: "Podpora, pomoc, pochopení"

Jak to u nás vypadá?
Prostory klubu a vybavení si můžete prohlédnout v naši fotogalerii Budík - prostory klubu

Kde nás najdete?
Na adrese Šmilovského 124, 339 01 Klatovy, v prvním patře. Nemůžete nás najít? Podívejte se na mapu 

Telefon: 373 700 093

Otevírací doba klubu:

I. Provozní doba během roku /mimo prázdnin/:

Ambulantní služba:
Středa                  12:00 – 16:00 /děti 6 – 11 let Budíček/
Středa                  12:30 - 15:30 /zájmová skupina v KC Dotek/
Čtvrtek                12:00 – 18:00 
Čtvrtek                 12:30 - 15:30 /zájmová skupina v KC Dotek/
Pátek                    12:00 – 18:00 

Terénní služba:
Středa                  12:30 – 13:30

II. Provozní doba po dobu vyhlášených školních prázdnin:

Ambulantní služba:
Středa                  12:00 – 16:00 /děti 6 – 11 let Budíček/
Středa                  12:30 - 15:30 /zájmová skupina v KC Dotek/
Čtvrtek                10:00 – 16:00 
Čtvrtek                 12:00 - 15:30 /zájmová skupina v KC Dotek/
Pátek                   10:00 – 16:00 

Terénní služba:
Středa                  10:00 – 11:00 

Individuální zakázky ambulantní a terénní formou po dohodě Po – Pá 08:00 – 18:00.

Služba je poskytována a registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.

Základní informace o službě

Co je to nízkoprahovost?

Historie nízkoprahových klubů

Mgr. Denisa Garguláková

Koordinátorka nízkoprahových klubů