Charitní ošetřovatelská služba-základní informace

  • Poslání: Posláním charitní ošetřovatelské služby je umožnit klientům setrvat ve vlastním sociálním prostředí i přes zdravotní či sociální hendikep.

  • Cíle: Poskytování odborného zdravotního ošetření v domácím prostředí.

  • Způsob poskytování: terénní.

  • Činnosti: Převazy ran, aplikace všech typů injekcí, kontroly tlaku krve, kontroly glykemie, podávání léků, odběry krve a jiného biologického materiálu na vyšetření, ošetřovatelská rehabilitace, péče o stomie, cévkování žen, péče o permanentní katetry, podání infuzí, komplexní ošetřovatelská péče u těžce nemocných pacientů, péče o umírající a jejich rodiny – hospicová péče.

  • Kapacita služby: dle domluvy.

  • Komu jsou služby určeny: Nemocným jakéhokoli věku se sníženou soběstačností, kteří nepotřebují akutní lékařské ošetření a mohou být ošetřeni v domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice. Služba je poskytována pro Klatovy a okolí, do vzdálenosti cca 20 km.

  • Úhrady za poskytnuté služby:
    hrazeno zdravotní pojišťovnou