Dobrovolnictví

 S dobrovolnou pomocí mnoha ochotných rukou a srdcí se práce v charitě lépe dělá. Každý z nás potřebuje někoho "kolem sebe", proto hledáme dobrovolníky pro naše klienty, kteří potřebují náš čas a porozumění.

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může pomoci druhým.

Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. "Lásky není nikdy dost." Matka Tereza

Oblastní charita Klatovy spolupracuje s regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM a DORA Plzeň, které sídlí v Plzni. 

Fotogalerie Dobrovolníci v Oblastní charitě Klatovy

V naší organizaci využijeme dobrovolníky především k těmto činnostem:

  • jako doprovod na vycházky
  • jako společníka u lůžka našich uživatelů, kteří vlivem své nemoci a stáří tráví většinu dne na svém pokoji
  • na hraní společenských her s uživateli, při četbě knih, denního tisku
  • jako pomocníka při dopoledních aktivizačních činnostech
  • jako pomocníka na zahradě a při péči o květiny v domově pro seniory
  • jako pomoc s úpravou darovaného oblečení pro charitní šatník
  • jako pomoc při výdeji oblečení potřebným
  • jako pomoc při doučování dětí v azylovém domě a v nízkoprahových klubech
  • jako pomoc v Komunitním centru Dotek a na zahradě Domova pokojného stáří

 

  

Jitka  Růžičková

Tel.: 376 340 118, 604 596 015
ekonomický pracovník a kontakt pro dobrovolníky