Žádost o zaměstnání

Uděluji tímto souhlas organizaci Oblastní charita Klatovy, se sídlem Měchurova 317, 339 01 Klatovy, IČ: 663 88 830, aby
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala
tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, dosažené vzdělání, skupina řidičského oprávnění, rodinný stav, e-mail, telefonní číslo, dokumenty týkající se snížené pracovní schopnosti, praxe, certifikáty, kurzy, znalosti,
dovednosti.
Výše vyjmenované údaje je nutné zpracovat za účelem výběrového řízení. Tyto údaje budou organizací zpracovávány po
dobu jednoho roku.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním
dopisu na kontaktní údaje organizace: Oblastní charita Klatovy, Měchurova 317, 339 01 Klatovy

osmmínussedm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.