Historie nízkoprahových klubů Chapadlo a Budík

V současné době fungují v Klatovech 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – „Klub Chapadlo“ a „Klub Budík“, zřizovatelem je Oblastní charita Klatovy.

„Klub Chapadlo“ začal poskytovat služby v městě Klatovy od května 2008. „Klub Budík“ byl otevřen v květnu 2011 a rozšířil tak nabídku našich služeb na zbývající část týdne, kdy „Klub Chapadlo“ služby neposkytuje. Uživatelé mají tímto možnost využívat služby každý pracovní den, od začátku roku 2015 i v sobotu. Pobytové akce mimo zařízení plánujeme v době školních prázdnin, popř. víkendů.

V průběhu této činnosti jsme poskytli služby stovkám dětí z Klatov a okolí. Návštěvnost v tomto období byla v řádu tisíců.

Projekty byly z počátku financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu - Lidské zdroje a zaměstnanost. Vyhodnocování probíhalo prostřednictvím stanovených indikátorů (počet uživatelů a intervence (návštěv)), ale pouze ve věkové skupině 15 až 26 let. Děti ve věku 6 až 14 let představobaly 51 % uživatelů. I přesto jsme s dětmi pod 15 let pracovali, i když jsme je nemohli vykazovat v projektech financovaných z evropských fondů, jelikož ve smlouvě bylo uvedeno, že do počtu uživatelů, kterým je služba poskytnuta, budou započítáváni pouze uživatelé od 15ti let.

Preventivní činnost s dětmi právě v tomto věku (6 až 14 let) je nejpotřebnější a nejefektivnější. V tomto období jsou děti snáze ovlivnitelné a začínají přicházet do kontaktu s nežádoucími společenskými jevy a rizikovým způsobem života. V této fázi jejich vývoje je možné na děti efektivně působit a rozvíjet základní společenské návyky, zájmy, volní vlastnosti a především odolnost vůči sociálně-patologickým jevům. Včasná preventivní činnost s dětmi v tomto období zvyšuje jejich šanci nepodlehnout rizikům společenského prostředí v kritickém následujícím období, kdy je již prevence méně účinná, i když nikoliv nepodstatná.

Proto jsme rozšířili naši činnost o práci s dětmi ve věku 6-12 let v Klubu Budík v pracovní skupině nazývané „Budíček“ a v roce 2015 jsme zavedli provoz v Klubu Budík i v sobotu. Sobotní provoz je důležitý a přínosný ke snižování víkendové kriminality a trávení dětí a mladistvých na ulicích. Potřebnost sobot lze doložit dvojnásobnou návštěvností uživatelů v tento den.

Podpora projektů NZDM ze prostřeků ESF je v součastnosti v ČR ukončena. Financování našich projektů je řešeno z dotací MPSV. a rozdělování dotací převzaly jednotlivé Krajské úřady. Oslovujeme i další donátory pro podporu našich aktivit a projektů a jsme za tuto podporu ze stran institucí, firem i jednotlivců velice vděční.