Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Naším posláním je nabídnout seniorům a osobám se zdravotním postižením bezpečné zázemí, místo, kde budou trávit svůj volný čas, místo, kde se budou cítit přijatí, v atmosféře pokoje, důvěry a vzájemného pochopení. Naším cílem je být oázou klidu a bezpečí v každé době.

Služba je poskytována bezplatně, v prostorách komunitního centra Dotek 

Klienti se setkávají u nabízené řízené činnosti jako je keramika, malování, šití, vaření, pečení nebo jen mohou posedět v salónku u kávy a čaje. Činnost přizpůsobujeme potřebám a zájmům klientů. Nabízíme jim společné setkávání s dětmi a mládeží. Navštěvují nás dobrovolníci z řad studentů ze středních škol. Senioři se mohou potkat i s dětmi z nízkoprahových klubů, a tak dochází k mezigeneračnímu setkávání a vzájemnému obohacení. Věříme, že každý člověk má co nabídnout a může svou jedinečností obohatit ostatní.

Služba je poskytována a registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.

Provozní doba: 
Úterý: 8:00-12:00
Pátek: 8:00-12:00Vlasáková Petra

vedoucí komunitního centra