Děkujeme Vám za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud jste měli možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Ani velký počet koledníků nám zatím neumožňuje navštívit všechny domácnosti. Pokud se tedy stalo, že se koledníci zrovna k Vám nedostali, můžete podpořit sbírku ještě po celý rok a to odesláním příspěvku na účet tříkrálové sbírky 66008822/0800 nebo prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777. Cena je 30 Kč, příjemce obdrží 28,50 korun. Jak přispět také na www.trikralovasbirka.cz


Tříkrálová sbírka 2018

    

Tříkrálová sbírka 2017

                                                                 

Tříkrálová sbírka 2016

 

Tříkrálová sbírka 2015

 

Tříkrálová sbírka 2014

 

Tříkrálová sbírka 2013

 

Tříkrálová sbírka 2012

 

Tříkrálová sbírka 2011

 

Tříkrálová sbírka 2010

 

Tříkrálová sbírka 2009