Sociální poradna OCH Klatovy

Kde nás najdete

Adresa

Náměstí Míru 63, KLATOVY 33901

Na koho se můžete obrátit

Bc. Bínová Klára DiS

Tel.: 731 433 044 E-mail: _hEkU.56LTxvRdenf5prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Sociální poradna OCH Klatovy

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Oblastní charita Klatovy

Kraj
Plzeňský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Bínová Klára DiS

Registrační číslo služby
1151093

Poslání a cíle

Sociální poradna usiluje o rozvoj samostatnosti a zvýšení informovanosti rodin a seniorů v nepříznivé sociální situaci, osob oslabených zdravotním postižením a znevýhodňujícím prostředím poskytnutím základního sociálního poradenství.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

poskytování informace pro specifické skupiny

Další informace