Charitní ošetřovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Václavská 12, KLATOVY 33901

Provozní doba

Po-Ne 7:00-15:30, dle domluvy nepřetržitě.

Oblast působnosti

Služba je poskytována v Klatovech a okolí cca 20 km od Klatov. 

Na koho se můžete obrátit

Ráthová Šárka DiS.

vrchní sestra
Tel.: 731 433 086 E-mail: YaBCQOQc78Gy.i2938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Charitní ošetřovatelská služba

Typ služby
Domácí zdravotní péče (ošetřovatelská péče CHOS)

Poskytovatel
Oblastní charita Klatovy

Kraj
Plzeňský kraj

Způsob poskytování
terénní

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby (pre)terminálně nemocné

Činnosti

ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny

Další informace

Péče je určena pro nemocné jakéhokoli věku, kteří nepotřebují akutní  lékařské ošetření. Je poskytována na doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře, při propuštění z nemocnice. Je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Služba je poskytována v Klatovech a okolí cca 20 km od Klatov. 
Nejčastějšími odbornými zdravotními úkony jsou  příprava a podání léků, včetně aplikace inzulínu a ostatních druhů injekcí, převazy ran, odběry krve a biologického materiálu, aplikace infuzí a enterální výživy, měření fyziologických funkcí (tlaku krve, pulsu, teploty),  péče o stomie, péče o invazivní žilní vstupy, ošetřovatelská rehabilitace, speciální výkony, edukace apod. 
Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci s půjčovnou kompenzačních pomůcek, s pečovatelskou službou, ev. osobní asistencí.