Poděkování a výsledky podzimní Sbírky potravin
14. listopadu 2022 Sbírka potravin

Poděkování a výsledky podzimní Sbírky potravin

V sobotu 12.11. 2022 proběhlo podzimní kolo Sbírky potravin. V Klatovech se tradičně zapojilo Tesco spolu s našimi dobrovolníky, přispět lidé mohli i v Bille, Kauflandu, Albertu a v dm drogerii.

Výsledky sbírky nás velmi potěšily a překvapily. V Tescu se podařilo vybrat 611 kg potravin a 84 kg drogerie, v Albertu 378,3 kg potravin a 17,5 kg drogerie, v Kauflandu 254,6 kg potravin a 18,6 kg drogerie, v Bille 62,4 kg potravin a v dm drogerii 21,2 kg potravin a 92,6 kg drogerie. Výsledná čísla jsou úžasná. Celkem nám dárci věnovali 1327,5 kg potravin a 212,7 kg drogerie. 

Od začátku roku jsme pomohli již 1904 osobám v nouzi (většinu tvoří klienti našich služeb - matky a rodiny v nouzi, senioři a klienti nízkoprahových klubů). Vydali jsme celkem 7318,44 kg potravin včetně pečiva a 215,1 kg drogerie.

Z této Sbírky potravin budeme podporovat především maminky v Azylovém domě, rodiny a seniory v nouzi, sociálně slabé, klienty Charitní pečovatelské službyDomova pokojného stáří a také děti z nízkoprahových klubů a klienty z Komunitního centra Dotek.

Díky této sbírce můžeme pomáhat i nadále všem potřebným v okrese Klatovy.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, pracovníkům Oblastní charity Klatovy a v neposlední řadě i zaměstnancům a vedoucím z výše zmíněných obchodů za jejich ochotu a pomoc při realizaci Sbírky potravin. 

Největší dík pak samozřejmě patří všem skvělým dárcům, kteří nás v této těžké době podpořili.

Děkujeme, že pomáháte.