Kontakty

Mgr. Marcel Bala

zástupce ředitele pro technicko-provozní činnost, koordinátor Tříkrálové sbírky a pomoci Ukrajině
Tel: 603 786 166     88EmV-28WenjGKaj9hIhT65j4mnhTj

Mgr. Marcel Bala

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 725 104 454     88EmV-28WenjGKaj9hIhT65j4knhTj

Bc. Vendula Dofková

vrchní sestra ošetřovatelské služby
Tel: 725 104 442     c.An_-54Zhsu5f56LTxB4~l4YanBZd54Ys

Bc. Marcela Harasimová

vedoucí pracovnice v Denním stacionáři
Tel: 606 771 038     88EmV-5438Ek97cgc8m%C9hf-okmYZhaa8kmb

Bc. Johana Huplíková

sociální pracovnice Dům dobré vůle Žáry
Tel: 725 104 451     5huk4Z2%biys1~l7VX~u8.enT-uk87j7T-M

Bc. Miroslava Ivanovová

vedoucí a sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 725 104 445     8bEy9-5nW5vFR.en-onjGKaj9hIhT65j4mnhTj

Michaela Kvasnicová

ekonom, zástupce ředitele
Tel: 595 170 379, 775 347 949     8bprR3b7TdIk9.~9-onjGKaj9hIhT65j4mnhTj

Eva Mitterová

koordinátor přímé péče v Domu dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 725 104 451     0onh37jl0kBFRYUS6kAy.W7%WkvDRW7r

Tomáš Navrátil

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zvídálek
Tel: 554 611 366, 606 771 040     6eHlOjlaZ8yo1YUS%.MxR_29g

Gabriela Nitschová

výdej a příjem oděvů (šatník)
Tel: 606 771 039    

Jaroslava Nováková

vrchní sestra, Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 773 566 705     58Ey9-5nW5Ay.Zagc8m%C9hf-okmYZhaa8kmb