Kontakty

Eliška Bádalová, DiS.

pracovnice v sociální službě STD Ulita
Tel: 605 842 378     0evC1Z28W_nv5f56LTzD836gc8kmYZhaa8kmb

Bc. Iveta Bakešová

vedoucí občanské poradny, kontaktní osoba pro krizi na Ukrajině
Tel: 704 675 408     4orDRW676.Fy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g

Mgr. Marcel Bala

sociální pracovník, koordinátor pro pomoc Ukrajině
Tel: 606 771 039, 603 786 166     88EmV-28WenjGKaj9hIhT65j4mnhTj

Sára Bala

pracovnice v sociálních službách
Tel: 603 566 051     %8EkO05dW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Mgr. Jitka Balášová

péče o dárce, komunikace
Tel: 731 591 558     5bGuRW6778Fy.Z4WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys

Kamila Balejová

pracovník v sociálních službách

Leona Balgová

vedoucí zařízení - Domov svaté Agáty Břeclav
Tel: 519 331 457, 605 233 404     7.BxRW677%BFRYUSXkrm2Zl4YanBZd54Ys

Martin Balog

pracovník v sociálních službách
Tel: 7 780 005 951    

Robert Balog

pracovník v sociálních službách

Martina Balounová

vrchní sestra střediska Litovel
Tel: 733 755 861     88EDZ.54X8yy_.enW7c-9d9j99rB1W7%WkvDRW7r

Mgr. Tomáš Barák

vedoucí Střediska sv. Benedikta, tj. služeb Domovinka, Stacionář Úsměv, Paprsek naděje, TaxiS
Tel: 776 252 615     ahzk9W67~8xjGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Mgr. et Mgr. Hana Baránková

vedoucí Poradenského centra
Tel: 603 356 766     38AkO05jWgxy.Z4WH-uk87j71fkmb