Kontakty

Potravinová a materiální pomoc

Tel.: 731 433 044, 376 382 040
Hálkova 135/5, Klatovy, 339 01
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, rodiče na rodičovské dovolené, všichni
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
Fakultativní služby: NE

Poskytujeme potravinové balíčky a drogerii rodinám i jednotlivcům ohroženým chudobou a sociálně slabým občanům. Pomoc je poskytována na doporučení pracovnic Sociální poradny.

Výdej potravinové pomoci a drogerie probíhá v předem určených termínech ve skladu Oblastní charity Klatovy v Hálkově ulici čp 135/5.

Seznam lidí

Bc. Bínová Klára, DiS - pracovník sociálních služeb