Nízkoprahový klub pro děti a mládež Chapadlo

Kde nás najdete

Adresa

Divadelní 148, KLATOVY 33901

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Garguláková Denisa

Koordinátorka klubu
Tel.: 730 546 456 E-mail: Z.As9Z2~WktE2Zagc8m%C9b7ahIIO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Chapadlo

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Oblastní charita Klatovy

Kraj
Plzeňský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Švehlová Lucie

Registrační číslo služby
7856110

Poslání a cíle

Našim posláním je nabídnout dospívající mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy bezpečné prostředí pro aktivní trávení volného času. Součástí služby je poradenství, které podporuje změny v životním stylu mládeže a usnadňuje zapojení do běžného způsobu života vrstevníků.

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace