Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Kde nás najdete

Adresa

Měchurova 317/16, KLATOVY 33901

Provozní doba

Nepřetržitý provoz.

Na koho se můžete obrátit

Blažková Martina DiS.

Tel.: 731 433 085 E-mail: 88EDZ.54XenJ1~l7VX~u2ZjgcrkmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Typ služby
AD pro matky s dětmi

Poskytovatel
Oblastní charita Klatovy

Kraj
Plzeňský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Blažková Martina DiS.

Registrační číslo služby
7286836

Aktuální kapacita - pobytová služba
18

Poslání a cíle

Poskytnout bezpečné útočiště ženám s dětmi a těhotným ženám v jejich tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Naším cílem je zvýšit aktivitu uživatelek, zapojit je do řešení vzniklé situace a prostřednictvím ubytování a poradenství je podpořit při osamostatňování se a začleňování zpět do společnosti.

Zásady

Poskytnutí kvalitního ubytování, vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, pomoc při osvojení zásad a principů každodenní péče o domácnost a hospodaření s finančními prostředky, podpora při zlepšování dovedností v oblasti péče o dítě, nabídka volnočasových aktivit, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, ujasnění si „osobního žebříčku hodnot“, podpora při péči o fyzický a psychický stav matky a dětí, psychická podpora a podpora, aby matky s dětmi úspěšně zvládly život v přirozeném prostředí.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce

Další informace