Poděkování
16. září 2021 DPS

Poděkování

Chtěli bychom za naše klienty poděkovat neznámému dárci za zaplacení předplatného Klatovského deníku pro Domov pokojného stáří Naší Paní za rok minulý i na rok následující. Klientům to udělalo velikou radost.
Děkujeme.