Poděkování Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové
26. května 2022 CHOS

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Oblastní charita Klatovy, konkrétně Charitní ošetřovatelská služba, by chtěla moc poděkovat Výboru dobré vůle-Nadaci Olgy Havlové za příspěvek z programu Paliativní péče ve výši 34 200 Kč. Z těchto peněz byl zakoupen oxygenerátor s příslušenstvím a oxymetry, které pomůžou sestřičkám Charitní ošetřovatelské služby při péči o klienty.