Výsledek a využití Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Klatovy
25. února 2020 Ostatní

Výsledek a využití Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Klatovy

Koledníkům Oblastní charity Klatovy se podařilo v letošním roce vykoledovat úžasných 799 429 Kč.
Jak budou tyto peníze rozděleny a využity?

Podle vnitřního klíček Charity ČR bude koleda rozdělena takto:

65 %

519 630 Kč

Oblastní charitě Klatovy na provoz jejích sociálních služeb.

15 %

119 914 Kč

na podporu sociálních služeb Diecézní charity Plzeň

10 %

79 943 Kč

na rozvojové projekty v zahraničí – program budování škol a podpora vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe

5 %

39 971 Kč

na projekty Charity Česká republika

5 %

39 971 Kč

jsou zákonné režie sbírky


Oblastní charitě Klatovy tedy z vykoledovaných peněz připadne 519 630 Kč. Z této částky bude 30% tj. 155 889 Kč použito na opravu fasády Azylového domu sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech a 70% tj. 363 741 Kč půjde na provoz ostatních projektů Oblastní charity Klatovy (Charitní pečovatelské služby, Nízkoprahových center pro mládež, Domova pokojného stáří, Osobní asistence, Sociální poradny a Charitní ošetřovatelské služby).

A jaký podíl z rozpočtu na rok 2020 činí výnos Tříkrálové sbírky, který Oblastní charita Klatovy uplatní ve svých službách? Je to 1, 53 %. Z toho je patrné, že i přes takto štědrý výsledek jsou charitní sociální služby závislé na dotacích z veřejných zdrojů. Rozpočet Oblastní charity Klatovy totiž počítá na rok 2020 s náklady vyššími než 34 milionů korun.

Díky štědrosti Farní charity Přeštice, získala Oblastní charita Klatovy částku 104 240 Kč z jejich výnosu Tříkrálové sbírky na pokrytí investičních nákladů spojených s protipožárními úpravami Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech.

Poděkování

Oblastní charita Klatovy upřímně děkuje za štědrost všem, kteří koledníky na jejich cestě obdarovali, a pomohli tak potřebným lidem a rozkvětu charitních služeb. Se srdečným díkem nezapomínáme ani na všechny malé i velké tři krále, místní organizátory sbírky, dobrovolníky v zázemí nebo aktéry doprovodných benefičních akcí, na všechny kolegy, kteří se do sbírky zapojili. Prožíváme cestu na koledě jako zdroj radosti a vděčnosti. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Celkové výsledky v jednotlivých obcích TKS 2020 na Klatovsku