Připravujeme otevření komunitního centra Dotek, místa, kde se budeme všichni setkávat, povídat, tvořit... Prostory jsme dovybavili díky Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, za což posíláme velké poděkování. Jak Komunitní centrum vznikalo uvidíte ve fotogalerii.