V několika službách Oblastní charity Klatovy jsme oslavili v minulých dnech Masopust.

Masopust si užili klienti Domova pokojného stáří za doprovodu harmoniky a výborného občerstvení. Bohatý program pro děti připravily pracovnice Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni a masopustní veselí si užili klienti i v Chapadle.