Kontakty

Pečovatelská služba

Tel.: 720 053 420
Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, Nový Knín, 262 03
Způsob poskytování:
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE