Kontakty

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Tel.: 731 433 085, 376 323 210
Měchurova 317/16, KLATOVY, 339 01
Vedoucí služby: Martina Blažková, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

 

 

 

Seznam lidí