Kontakty

Charitní šatník

Tel.: 731 433 767, 376 340 117
Vídeňská 6, Klatovy, 339 01
Vedoucí služby: Vladimíra Flaxová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané, všichni
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: poskytnutí ošacení
Fakultativní služby: NE

Šatník je určen pro lidi v obtížné životní situaci (lidé bez domova, sociálně slabí, lidé postižení mimořádnou událostí). Cílem je poskytnout základní ošacení lidem, kteří nemají potřebné finanční prostředky.

Seznam lidí

Vladimíra Flaxová - vedoucí