Domov sv.Zdislavy pro matky s dětmi-základní informace

 • Poslání služby: poskytnout bezpečné útočiště ženám s dětmi a těhotným ženám v jejich tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Naším cílem je zvýšit aktivitu uživatelek, zapojit je do řešení vzniklé situace a prostřednictvím ubytování a poradenství je podpořit při osamostatňování se a začleňování zpět do společnosti.

 • Cíl služby: stabilizace uživatelky – překlenutí nepříznivé sociální situace, zajištění osobních dokladů a důležitých dokumentů, 

  vyřízení sociálních dávek a jiných nároků, osvojení si dovedností v oblasti hospodaření s financemi, řešení dluhové problematiky, nalezení pracovního uplatnění, osvojení si dovedností v oblasti péče o domácnost, osvojení si dovedností v oblastí péče o děti, zajištění zdravotní péče, znovunavázání a udržení funkčních vztahů s rodinou, navázání a udržení funkčních sociálních vazeb, udržení kontaktu s přirozeným prostředím, nalezení vhodného navazujícího bydlení.

 • Způsob poskytování: pobytové


 • Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Kapacita služby: 18 lůžek

 • Komu jsou služby určeny: ženám s dětmi a těhotným ženám v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

 • Úhrady za poskytnuté služby:
  těhotná žena: 150,- Kč / den
  matka pečující o dítě (děti): 120,- Kč / den
  1.- 3. dítě: 80,- Kč / den, další děti zdarma

 • Žádost o ubytování
 • Smlouva o poskytnutí sociální služby-pobyt v Domově sv.Zdislavy
 • Posudek o zdravotním stavu žadatelky
 • Posudek o zdravotním stavu dítěte

logo MPSV