Kontakty

Domácí hospicová péče

Tel.: 731 883 010
Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, 580 01
Vedoucí služby: Jana Janáčková - vedoucí, Bc. Eva Dvořáková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Domácí hospicová péče pomáhá klientům prožít poslední chvíle života doma v kruhu svých nejbližších. Prožití posledních chvil v domácím prostředí je často klíčovým faktorem důstojného odchodu z tohoto světa. Pečujeme nejen o nemocného, ale také o členy jeho rodiny, protože poslední dny a týdny života jejich blízkého jsou fyzicky i psychicky velmi namáhavé. Vycházíme jednoznačně z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny a prostřednictvím této služby kombinujeme péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízíme všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáháme jim zvládat zármutek i po smrti blízkého člověka. Domácí hospicovou péči ordinuje lékař – specialista a následně ji přebírá praktický lékař. 

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Domácí hospicová péče.

Podpořil Kraj Vysočina      Fond Vysočiny      barva, znak

Projekt je spolufinancován z rozpočtu města Chotěboř   Chotěboř_logo_partneři
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  VDV-logo-2017 

 

Seznam lidí

Jana Janáčková - vedoucí