Kontakty

Chráněné bydlení Petrklíč

Tel.: 569 333 678, 777 736 067
Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01
Vedoucí služby: Mgr. Miroslav Sklenář - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:
  • Doprava svozovým automobilem

Pobytová služba Chráněné bydlení Petrklíč byla slavnostně otevřena v říjnu 2015. Službu poskytujeme dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří se chtějí co nejvíce osamostatnit. Účelem služby je, aby uživatelé získali a upevňovali schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení domácnosti a zvládání samostatného života.

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Chráněné bydlení Petrklíč.

Podpořil Kraj Vysočina      Projekt je podpořen z rozpočtu obce Kvasiny.

Seznam lidí