Kontakty

Charitní dům pro seniory

Tel.: 731 520 068
Hnojník 2, Hnojník, 739 53
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí služby