Kontakty

Charitní domov Humpolec

Tel.: 734 435 227, 731 604 744
Školní 730, Humpolec, 396 01
Vedoucí služby: Mgr. Adéla Bělunková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby:

Charitní domov je azylový dům, tedy pobytová sociální služba poskytovaná v Havlíčkově Brodě a Humpolci. Pomáháme těhotným ženám nebo jednotlivým rodičům pečujícím o dítě, kteří ztratili bydlení, řešit jejich složitou životní situaci.

Všechny potřebné informace včetně žádosti o poskytování sociální služby, kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Charitní domov.

OPZ_KV_barevne

barva, znak

Činnost Charitního domova je spolufinancována Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Kraje Vysočina, prostřednictvím projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486.  

Seznam lidí