Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bauerová Lenka

vedoucí domova pro seniory
Tel: 731 433 083, 376 340 115, 376 340 116    7.AuRW67b.Ey.Z4WHdyk-~lqT-uk87j7T-M
Oblastní charita Klatovy

Bauerová Yvona

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 089, 378 606 089    YaCC9f~%-om%C9b7ahIIO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Klatovy

Blažková Martina, DiS.

vedoucí azylového domu
Tel: 731 433 085, 376 323 210    88EDZ.54XenJ1~l7VX~u2ZjgcrkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Klatovy

Bc. Edlová Vendula, DiS.

sociální pracovnice, vedoucí služby
Tel: 731 433 049, 376 340 143    c.An_-540_yy.Z4WHdyk-~lqT-uk87j7T-M
Oblastní charita Klatovy

Flaxová Vladimíra

ekonomický pracovník a fundraiser
Tel: 731 433 767, 376 340 117    cennZ_~jW5svRhenW7c-1-5l-oLhT65j4mnhTj
Oblastní charita Klatovy

Ing. Hájek Milan

technický/provozní pracovník
Tel: 376 340 114, 731 433 084    8byk4W.75.xjGKadWmBFaW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Klatovy

Kubová Jiřina

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 528    YaCC1-5l-oLjGKadWmBFaW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Klatovy

Kurcová Libuše

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 047    YaCC0ZdgcbpoQOQc78Gy.i2938Es-Z29g
Oblastní charita Klatovy

Bc. Malkusová Marie

ředitel,statutární zástupce
Tel: 731 433 080, 376 340 112    88EsVWc77dHC5f56LTxvRdenf5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Klatovy

Ing. Maňasová Radka

ekonomický pracovník
Tel: 731 433 081, 376 340 141    ~8quRWc798Fy.Z4WHdyk-~lqT-uk87j7T-M
Oblastní charita Klatovy

Ráthová Šárka, DiS.

vrchní sestra CHOS
Tel: 731 433 086, 376 340 144    YaBCQOQc78Gy.i2938Es-Z29g
Oblastní charita Klatovy

Rážová Hana, DiS.

vedoucí poradny
Tel: 731 433 044, 376 382 040    _hEkU.56LTxvRdenf5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Klatovy

Růžičková Jitka

ekonomický pracovník a kontakt pro dobrovolníky
Tel: 376 340 118, 604 596 015    5bGuRWhmgbpu5f56LTxvRdenf5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Klatovy

Ryšavá Ivana

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 043    YaCC337a97c-1-5l-oLhT65j4mnhTj
Oblastní charita Klatovy