Sociální poradna OCH Klatovy


  • Tel.: 731 433 044, 376 382 040
 
Náměstí Míru 63, KLATOVY, 339 01 Vedoucí služby: Rážová Hana, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

 

Kapacita služby: 200 uživatelů / rok.

Komu jsou služby určeny: uvedené v "Cílové skupiny", rodina v nepříznivé situaci, senioři v nepříznivé situaci

Nabízíme: podporu a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, pomoc při řešení krizových situací, doprovod na jednání s institucemi, pomoc při řešení problémů v rodině, manželství a při péči o dítě, pomoc se zorientováním v systému sociálních dávek a služeb regionu, podporu a pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při sestavování žádostí a vyplňování formulářů, vysvětlení obsahu písemností

Principy poskytované služby: Služba je poskytována diskrétně, nestranně, bezplatně a respektuje individualitu uživatelů. Uživatele motivujeme k samostatnosti a k řešení své nepříznivé situace.

Úhrady za poskytnuté služby: služby jsou poskytovány bezplatně

Zájemci o službu mohou sociální poradnu kontaktovat osobně na adrese: Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy

Otevírací doba: pondělí: 9:00 – 16:00, úterý 12:00 – 16:00 // terénní služba: úterý 10:00 - 11:00 //Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jandová Sandra, DiS. - sociální pracovník Rážová Hana, DiS. - vedoucí zařízení