Osobní asistence těžce tělesně postižených


 • Tel.: 731 433 082, 376 382 040
 
Náměstí Míru 63, KLATOVY, 339 01 Vedoucí služby: Bc. Rašková Hana, DiS. - sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

 • Místo poskytování služby: přirozené sociální prostředí uživatele v obcích do 30 km od města Klatovy
 • Čas poskytování služby: denně, nepřetržitě 24 hodin dle potřeb uživatele
 • Komu jsou služby určeny: osobám bez omezení věku
 • Posláním služby je prostřednictvím individuální pomoci osobního asistenta, umožnit osobám se zdravotním postižením, zvládnout žít běžným způsobem aktivní a plnohodnotný život ve svém přirozeném sociálním prostředí.

 • Cílem služby je ve vztahu k uživateli

  • předcházet či zamezit sociálnímu vyloučení
  • rozvíjet nebo zachovávat schopnosti a dovednosti osob, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí
  • oddálit pobytovou péči v případě, že bude v budoucnu nutná
  • samostatné uplatnění práv, oprávněných zájmů

   


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Rašková Hana, DiS. - sociální pracovnice