Nízkoprahový klub pro děti a mládež Chapadlo


  • Tel.: 376 383 133
 
Divadelní 148, KLATOVY, 339 01 Vedoucí služby: Bc. Gruber Roman - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

 

 

Kapacita služby: 20 v danou chvíli, 200 uživatelů ročně.

Komu jsou služby určeny:

  • děti a mládež ve věku 12 – 26 let
  • ohrožená společensky nežádoucími jevy
  • žijící v sociálně vyloučených lokalitách
  • vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody

Časový rozsah služby v klubu Chapadlo:

Pondělí 12:00 - 18:00 hodin zájmové skupinky, terénní práce
Úterý 14:00 - 19:30 hodin
Středa 14:00 - 19:30 hodin


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Gruber Roman - vedoucí zařízení