Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni


  • Tel.: 731 433 085, 376 323 210
 
Měchurova 317/16, KLATOVY, 339 01 Vedoucí služby: Blažková Martina, DiS. - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:Logo OPZ barevnélogoMPSV-m

Kapacita služby: 18 lůžek

Komu jsou služby určeny: ženám s dětmi a těhotným ženám v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Úhrady za poskytnuté služby:

      těhotná žena: 130,- Kč / den

 

      matka pečující o dítě (děti): 100,- Kč / den

 

      1.- 3. dítě: 70,- Kč / den, další děti zdarma

 

ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ.docx

POSUDEK O ZDRAVOTNÍM STAVU UŽIVATELKY.docx

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Blažková Martina, DiS. - vedoucí zařízení