Domov pokojného stáří Naší Paní


 • Tel.: 731 433 083, 376 340 111, 376 340 115
 
Václavská 12, KLATOVY, 339 01 Vedoucí služby: Bauerová Lenka - vedoucí zařízení, vrchní sestra

Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE

 

Kapacita služby: 27 uživatelů.

Komu jsou služby určeny: služby jsou určeny seniorům starších 60-ti let, kteří pro trvalou změnu svého zdravotního stavu a s tím spojené snížení soběstačnosti potřebují komplexní péči, která nemůže být zajištěna v domácím prostředí.

Úhrady za poskytnuté služby:

ubytování:

   jednolůžkový pokoj   200,- Kč / den
   dvojlůžkový pokoj     175,- Kč / den
   trojlůžkový pokoj       160,- Kč / den

strava:

   celodenní strava 150,- Kč / den
   snídaně   18,- Kč
   svačina    11,- Kč
   oběd         67,- Kč
   svačina    11,- Kč
   večeře      43,- Kč


Úhrada za péči ve výši přiznaného příspěvku ÚP.Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bauerová Lenka - vedoucí zařízení, vrchní sestra Ing. Hájek Milan - technický/provozní pracovník Průchová Hana - recepce Bc. Balounová Linda - sociální pracovnice