Osobní asistence OCH Klatovy

Náměstí Míru 63, KLATOVY, 339 01 Vedoucí zařízení: Bc. Rašková Hana, DiS. - vedoucí služby
  • Tel.: 731 433 082, 376 382 040
 

hana.raskova@klatovy.charita.cz

Oblastní charita Klatovy

Seznam lidí:

Bc. Rašková Hana, DiS. - vedoucí služby

Seznam služeb: