Děkujeme Vám za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud jste měli možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Ani velký počet koledníků nám zatím neumožňuje navštívit všechny domácnosti. Pokud se tedy stalo, že se koledníci zrovna k Vám nedostali, můžete podpořit sbírku ještě po celý rok a to odesláním příspěvku na účet tříkrálové sbírky 66008822/0800 nebo prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777. Cena je 30 Kč, příjemce obdrží 28,50 korun. Jak přispět také na www.trikralovasbirka.cz


Tříkrálová sbírka 2008

 

Tříkrálová sbírka 2007

 

Tříkrálová sbírka 2006

 

Tříkrálová sbírka 2001 - 2005

2005  434.838,00 
2004  356.199,80 
2003  343.297,90 
2002  270.130,40 
2001  209.626,90