Dobrovolníci

Lásky není nikdy dost.
Matka Tereza


S dobrovolnou pomocí mnoha ochotných rukou a srdcí se práce v charitě lépe dělá. Každý z nás potřebuje někoho "kolem sebe", proto hledáme dobrovolníky pro naše klienty, kteří potřebují náš čas a porozumnění.


CHCETE BÝT DOBROVOLNÍKEM ?
DOBROVOLNÍK JE KAŽDÝ, KDO ZE SVÉ DOBRÉ VŮLE, VE SVÉM VOLNÉM ČASE A BEZ NÁROKU NA FINANČNÍ ODMĚNU VYKONÁVÁ ČINNOST VE PROSPĚCH JINÝCH LIDÍ NEBO ORGANIZACÍ. DOBROVOLNÍKEM SE MŮŽE STÁT V PODSTATĚ KDOKOLIV, PROTOŽE KAŽDÝ Z NÁS UMÍ NĚCO, CO MŮŽE POSKYTNOUT DRUHÝM.

Oblastní charita Klatovy spolupracuje s regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM, které sídlí v Plzni. Naši dobrovolníci dělají společnost našim uživatelům, předčítají jim a doprovází je na různé akce a vycházky. Pomáhají i při volnočasových aktivitách pro děti a mládež a také významně při Tříkrálové sbírce.


DOBROVOLNÍCI JSOU OBYČEJNÍ LIDÉ, KTEŘÍ DĚLAJÍ NEOBYČEJNÉ VĚCI.