Den pro zemi - Vítání jara

v Dominikánském klášteře dne 31.3.2012 od 9.00 do 15.00 hod.

Přijďte s námi obnovit velikonoční tradice v rámci projektu ZDRAVÉ MĚSTO. Každý si může zdarma zkusit uplést pomlázku, nabarvit vajíčka, vyrobit píšťalku nebo drobné keramické předměty s jarní tématikou. Součástí akce je výstava 3D objektů z druhotných surovin, které zhotovili žáci klatovských škol. Zároveň proběhne vyhodnocení fotografické soutěže "Příroda očima dětí", kterou pořádá Úhlava o.p.s.
Pro návštěvníky je během dne otevřen Denní staionář ČCE, kde si mohou prohlédnut vybavení kuchyně, pořízené z finančních prostředků získaných z Dobročinného vánočního bazaru.
Drobné předměty bude nabízet ke koupi SOU Domažlice, Diakonie ČCE a další.

Pozvánka na setkání Tříkrálových koledníků

Poděkování koledníkům

Zahájení Tříkrálové sbírky 2012

PF 2012

.

Varhanní a pěvecký adventní koncert

Dobročinný vánoční bazar

Poděkování

Při příležitosti vyhlášení Evropského roku dobrovolníků 2011 chce Oblastní charita Klatovy poděkovat všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas klientům Domova pokojného stáří, jimž se snaží zpříjemnit mnohé volné chvíle. Dále i dobrovolníkům věnujícím se seniorům, práci s dětmi v Nízkoprahových klubech či Domově pro matky s dětmi v tísni nebo pomáhajím při různých pracovních činnostech a akcích (Tříkrálová sbírka, setkání TS koledníků, pomoc na zahradě atd.).

Rádi bychom uvítali i další zájemce o dobrovolnictví, především pro zpříjemnění času našim seniorům v Domově pokojného stáří Naší Paní, Václavská 12 v Klatovech. Pokud máte chuť a čas, tak se můžete osobně informovat u paní Růžičkové nebo na tel. čísle 376 709 318 (e-mail.: ruzickova@charitakt.cz).

Děkujeme za Váš zájem o své bližní.
Oblastní charita Klatovy


U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, chce Oblastní charita Klatovy poděkovat všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas aktivitám s klienty Domova pokojného stáří, kterým se snaží zpříjemnit mnohé volné chvíle. Dobrovolníkům, kteří se věnují seniorům v domácnostech, práci s dětmi v Chapadle či Domově pro matky s dětmi v tísni, nebo pomáhají při různých pracovních činnostech a akcích (malování na DMD, sázení stromků, péče o zeleň, pomoc při Dni Charity, ….....).

Rádi by jsme uvítali i další zájemce o dobrovolnictví, především pro zpříjemnění času našim seniorům v Domově pokojného stáří. Pokud máte chuť a čas, tak se můžete osobně informovat u paní Růžičkové nebo na tel. čísle 376 709 318.

Děkujeme za Váš zájem o své bližní.
Oblastní charita Klatovy

Projev D. Duka

Projev k 20.výročí založení Charity ČR

Recitál, benefiční koncert OCH Klatovy - Eva Henychová

02.10.2011 | 16:00 | Kostel Narození Panny Marie | recitál, benefiční koncert Oblastní charity Klatovy

Výtěžek z akce bude použit na zakoupení automobilu pro terenní pečovatelskou službu OCH Klatovy.