Pěvecký sbor Jamáček

V úterý 9. září vystoupil v našem Domově pokojného stáří Naší Paní v Klatovech pěvecký sbor Jamáček z regionálního dobrovolnického centra TOTEM v Plzni pod vedením paní Miroslavy Kudrnové.

Potravinová pomoc – informace z OCH Klatovy

Potravinová pomoc OCH Klatovy

 Projekt potravinové pomoci běží na Klatovsku od r. 2012.  Donátorem projektu se stal Plzeňský kraj a jeho realizaci zajišťuje Diecézní charita Plzeň. Na území Klatov je k poskytování pověřena Oblastní charita Klatovy, konkrétně Sociální poradna, nám. Míru 63, tel. 376 382 040 a 732 775 840.

 Jedná se o formu podpory osobám postiženým sociálním vyloučením, chudobou, resp. tíživou sociální situací spojenou s finanční nouzí. Potravinová pomoc pomáhá v těch nejzávažnějších případech. Pomoc je potřeba citlivě nabízet těm, kteří ji nejvíce potřebují a to za podmínky, že jsou všechny potencionální možnosti státní podpory vyčerpány.

 Potravinová pomoc se poskytuje ve dvou formách – krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobá je uživatelům určena jednorázově k překonání akutní krizové situace, kterou nejsou schopni zvládnout z vlastních zdrojů, vlastními silami a prostředky. Nejčastějšími příjemci pomoci jsou např. rodiny s dětmi, senioři, nezaměstnaní, zdravotně postižení. Tato varianta slouží k překlenutí nejhoršího období.

 Dlouhodobá pomoc pomáhá osobám se „splatitelnými dluhy“ tzn. pravidelně odlehčit rozpočet uživatelů či rodin tak, aby se předešlo riziku propadnutí do dluhové pasti.  V průběhu poskytování potravinové pomoci je s příjemci intenzivně pracováno tak, aby byla jejich nepříznivá situace vyřešena. V rámci projektu mohou být poskytovány základní potraviny jako mouka, chléb, mléčné výrobky, těstoviny apod.  

 V obou případech žadatel nejprve  kontaktuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na MěÚ Klatovy, kde je posouzena sociální situace žadatele. V případě, že je mu potravinová pomoc doporučena, uzavře se v Sociální poradně Oblastní charity Klatovy s příjemcem smlouva o poskytování potravinové pomoci a stanoví se společné cíle spolupráce. Následně jsou příjemci poskytnuty základní potraviny v předem stanovené částce.

Bližší informace lze získat na výše uvedené adrese Sociální poradny v Klatovech

Osobně každé pondělí od 9 do 16 hodin a dále na tel. číslech 376 382 040 a 732 775 840

Pozvánka na setkání Tříkrálových koledníků 2014

v sobotu 26. dubna 2014 v 10:00 hod

[ více... ]

10. výročí Charitní pečovatelské služby

v Plánici a okolí

2.4.2014 od 15:00 hodin v kostele sv. Blažeje v Plánici

Srdečně Vás zveme na oslavu 10. výročí působení Charitní pečovatelské služby v Plánici a okolí.

[ více ... ]

Poděkování koledníkům a dárcům TS 2014

Zahájení Tříkrálové sbírky 2014

Tříkrálová sbírka v Klatovech byla zahájena 3.1.2014. 65% vybraných peněz se vrací zpět na sociální projekty Oblastní charity Klatovy.

Tříkrálový koncert 6.1.2014

 

Charita pro Filipíny

[ více ... ]

Pozvánka na oslavu 20. výročí založení DCHP

Přijďte s námi oslavit 20 let služby potřebným. Pátek 1. listopadu 2013, Kulturní dům Peklo, Pobřežní 10, Plzeň
[ více ]

Dny otevřených dveří

Oblastní charita Klatovy pořádá v rámci Týdne sociálních služeb ve svých zařízení Dny otevřených dveří. Cílem je seznámit veřejnost se službami OCH Klatovy.

Program:
Úterý 8.října
  • CHAPADLO: 14.00 – 18.00 hod Den otevřených dveří, lezecká stěna

Čtvrtek 10. října
  • Domov pokojného stáří: 10.00 hod bohoslužba, 14.00 – 16.00 Den otevřených dveří, výroba dekorací
  • BUDÍK: 14.00 – 18.00 hod Den otevřených dveří, výroba přání na výtvarném lisu

Pátek 11. října
  • Domov pro matky s dětmi: 13.00 – 17.00 hod Den otevřených dveří, výstava fotografií v herně